شنبه 30 شهریور 1398

معرفی فرماندار

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/04/11 19:10 ویرایش : ‎1395/04/07 12:45 بازدید: 2830

نام و نام خانوادگی : یونس محمودی نورودی

سمت : فرماندارشهرستان املش

مدرک تحصیلی  :کارشناسی ارشدفقه وحقوق ودانشجوی دکترا فقه وحقوق  

 خلاصه سوابق اجرایی و مدیریتی:

فرماندارشهرستان شفت

معاون فرمانداری شهرستان شفت

بخشدار مرکزی رشت

بخشدارخمام

بخشداررودبنه 

دولت و ملت همدلی و همزبانی