دوشنبه 3 تیر 1398
لطیفی امام مشاور امور بانوان و خانواده فرمانداری درجلسه اهمیت بیمه برای زنان خانه دار شهرستلن املش

افزایش در آمد اقتصادی مستلزم تشکیل شرکت تعاونی بانوان در املش است

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/10/15 21:11 بازدید: 122

دومین جلسه اهمیت بیمه برای زنان خانه دار با حضور خانم لطیفی امام مشاور امور بانوان و خانواده فرمانداری شهرستان املش ، رییس و کارشناس تامین اجتماعی ، بانوان عضو شورا و اعضای کمیسیون امور بانوان و نمایندگان ادارات در محل فرمانداری برگزار شد
لطیفی امام در این نشست گفت : در خصوص راه اندازی صندوق خرد اقتصادی برای بانوان املش ۵ سهمیه در نظر گرفته شده است اکثر شهرستانهای استان این سهمیه را دارند و امسال برای برخی نیز اضافه شده است
مشاور امور بانوان و خانواده فرمانداری املش افزود : املش فاقد شرکت تعاونی بانوان است لذا دهیاران و بانوان عضو شورا پی گیر ایجاد چنین صندوقهایی باشند چون اعتبار خوبی در استانداری برای آن لحاظ شده است و قرار است صندوقهایی که فعالند علاوه بر ۲۰ هزار تومان سهم آورده ماهیانه ، سهم دیگری از استان برای تقویت آنها داده شود تا کار تولیدی پر درآمدی در روستا و منطقه صورت گیرد .

دولت و ملت همدلی و همزبانی