دوشنبه 3 تیر 1398
یونس محمودی نماینده عالی دولت در شهرستان املش با احمددوست دبیر موسسه آوای امید دیدار و به گفتگو پرداخت.

تقویت سمن ها با هدایت مردم به سمت مشارکت های اجتماعی و ترویج فرهنگ شهروند مسئول در مسیر توسعه پایدار از اهمیت فزاینده ای برخوردار است.

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/10/15 11:20 بازدید: 112

یونس محمودی نماینده عالی دولت در شهرستان املش با احمددوست دبیر موسسه آوای امید دیدار و به گفتگو پرداخت.
طبق گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان املش،یونس محمودی فرماندار با احمددوست دبیر موسسه مردم نهاد آوای امید روانشناس و فعال اجتماعی دیدار و به گفتگو پرداخت.
بدوا احمد دوست با تشکر از تمهیدات بعمل آمده برای نشست صمیمی با فرماندار به بیان نقطه نظرات ، مضایق و پیشنهادات خود پرداخت.
سپس نماینده عالی دولت در شهرستان املش ضمن بیان اینکه یکی از سیاستهای مهم دولت گسترش اقدامات اجتماعی از سوی مردم است و این هدف از مسیر سازمان های مردم نهاد و تشکل های غیر سیاسی در رفع مضایق اجتماعی ، آموزشی ، فرهنگی ، محیط زیستی و ... محقق خواهد شد.
محمودی در ادامه اظهار کرد : تقویت سمن ها با هدایت مردم به سمت مشارکت های اجتماعی و ترویج فرهنگ شهروند مسئول در مسیر توسعه پایدار از اهمیت فزاینده ای برخوردار است.

دولت و ملت همدلی و همزبانی