دوشنبه 3 تیر 1398
ملاقات عمومی مردم با فرماندار شهرستان املش شد

فرماندار املش در ملاقات عمومی گفت: مدیران باید صدای درد و مشکلات مردم را بشنوند و نسبت به رفع آن تلاش نمایند.

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/07/19 13:49 بازدید: 140

ملاقات عمومی مردم با فرماندار شهرستان املش بسان هفته های گذشته با حضور رؤسای ادارات و نهادها در سالن میرزا حبیب الله املشی فرمانداری املش تشکیل شد.

در این ملاقات ها تعداد 35 نفر از شهروندان و روستائیان عزیز با فرماندار و به طریق اولی با مدیران دیدار و گفتگو و به ذکر مشکلات شان پرداختند و فرماندار شهرستان نیز به مدیران دستور اجابت خواسته های مردم وفق مقررات و قوانین را صادر کرد.

بدیهی است مردم شهرستان هر هفته میتوانند با واحد روابط عمومی فرمانداری تماس گرفته و نسبت به اخذ شماره نوبت ملاقات اقدام نمایند.

شماره های تماس روابط عمومی بشرح ذیل است:

09214875130 - 01342725555

گالری عکس مرتبط ملاقات عمومی 17 مهر
دولت و ملت همدلی و همزبانی