دوشنبه 3 تیر 1398
فرماندار املش در جلسه کارگروه سرمایه گذاری و اشتغال گف:

تاکنون ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان آن از طریق سامانه کارا به متقاضیان پرداخت و برای ۷۵۴ نفر در این شهرستان، اشتغال ایجاد شده است.

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/07/16 11:25 ویرایش : ‎1397/07/16 11:26 بازدید: 171

 یونس محمودی در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری این شهرستان گفت: در سال جاری ده میلیارد تومان تسهیلات بانکی با بازپرداخت پنج ساله و ۱۸ درصد کارمزد باعنوان طرح فراگیر و ۶میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی هم با بازپرداخت پنج ساله بعد از یک سال تنفس و کارمزد ۶ درصد با عنوان اشتغال روستایی عشایری که در مجموع ۱۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی به این شهرستان اختصاص یافته است.

وی افزود: که تاکنون ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان آن از طریق سامانه کارا به متقاضیان پرداخت و برای ۷۵۴ نفر در این شهرستان، اشتغال ایجاد شده است.

 

محمودی بیان داشت: از مجموع ۶ میلیارد تسهیلات بانکی در زمینه اشتغال روستایی عشایری تاکنون پنج میلیاردو ۹۰۰ میلیون تومان معادل ۹۵ درصد آن در زمینه های مختلف امور کشاورزی، خدمات گردشگری و صنعتی پرداخت شده است.

 

 

 

گالری عکس مرتبط سرمایه گذاری و اشتغال
دولت و ملت همدلی و همزبانی