پنجشنبه 2 خرداد 1398
معاون فرماندار املش؛

تمام صندوق های زکات فطره در شهرستان باید از فرمانداری مجوز داشته باشند

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/03/24 10:08 بازدید: 220

به گزارش روابط عمومی فرمانداری املش زکات فطره شهرستان املش به ریاست معاون فرماندار و با حضور اعضا در خصوص  نحوه جمع آوری زکات فطره شهرستان املش  در فرمانداری  تشکیل شد .
معاون فرماندار در این جلسه پیشاپیش فرا رسیدن عید سعید فطر را تبریک گفت و از سازمانها و موسسات درخواست کننده جمع آوری زکات فطره خواست تا متقاضیان جمع آوری زکات فطره نسبت به رعایت مصوبات این جلسه اقدام نمایند.

 حیدری نژاد تصریح کرد :موسسات خیریه ای که متقاضی جمع آوری زکات فطره در شهرستان املش می باشند می بایست حتما دارای پروانه معتبر بوده و همچنین گزارش عملکرد مالی سال ۹۶ را نیز به فرمانداری ارائه نمایند.

وی یاد خاطرنشان کرد :موسسات متقاضی بایستی تقاضای خود را بصورت دقیق (تعداد صندوق مورد تقاضا و محل دقیق استقرار صندوقها) به فرمانداری ارسال نمایند. ضمنا موسسات مذکور باید دارای حسن شهرت بوده و تخلف نداشته باشند.

 معاون فرماندار املش گفت :موسسات خیریه صرفا روز عید فطر می توانند نسبت به جمع آوری زکات فطره اقدام نمایند.

وی افزود: موسساتی که مجوز جمع آوری زکات فطره را کسب می کنند می بایست ظرف ۵ روز بعد از عید فطر گزارش کامل (مبلغ جمع آوری شده و منابع مصرف را به ریز) به فرمانداری اعلام نمایند در غیر اینصورت در سالهای آتی از فعالیت موسسه مربوطه در روز عید فطر در این شهرستان جلوگیری بعمل خواهد آمد.

حیدری نژاد متذکر شد :موسسات متقاضی باید از افرادی در جمع آوری زکات فطره استفاده نمایند که شئونات اسلامی را رعایت کرده باشند.

 وی در پایان یادآور شد :موسسات متقاضی حداکثر تا روز ۵ شنبه نسبت به ارائه درخواست خود و اخذ مجوز اقدام نمایند در غیر اینصورت از فعالیت آنان جلوگیری بعمل خواهد آمد.

 حیدری نژاد در پایان متذکر شد و افزود : در راستای صیانت از حقوق شهروندی از فعالیت صندوق هایی که دارای سروصدا و یا دارای بلندگو هستند جلوگیری بعمل می آید

لازم بذکر است با دستور معاون فرماندار مقرر شد اعضاء حاضر در جلسه در روز عیدفطر بالاتفاق در معیت معاون فرماندار از محل استقرار و نحوه فعالیت صندوقها بازدید بعمل خواهند آورد.

دولت و ملت همدلی و همزبانی