چهارشنبه 24 مهر 1398
نصرت تاوسه معاون برنامه ریزی ، هماهنگی امور عمرانی فرمانداری املش در جلسه زراعت چوب املش ؛

اراضی مستعد قابل واگذاری برای زراعت چوب شناسایی شوند .

نسخه چاپی بازدید: 65

به گزارش روابط عمومی فرمانداری املش ، جلسه هم اندیشی تعیین راهکارهای توسعه زراعت چوب در به ریاست نصرت تاوسه معاون برنامه ریزی ، هماهنگی امور عمرانی فرمانداری برگزار گردید سخن می گفت افزود : اراضی مستعد قابل واگذاری برای زراعت چوب توسط اداره منابع طبیعی شناسایی شوند .
نصرت تاوسه در ادامه گفت ؛ بهترین عرصه ها در حاشیه باغات جهت زراعت چوب پرورش صنوبر می باشد .
مدیر منابع طبیعی شهرستان املش نیز در حاشیه این جلسه گفت ؛ شهرستان املش دارای 35 هکتار زمین مستعد جهت پرورش صنوبر و زمین مستعد این نوع کشت شناسایی شده است .

دولت و ملت همدلی و همزبانی