چهارشنبه 24 مهر 1398

ملاقات عمومی شهروندان با حضور یونس محمودی فرماندار شهرستان املش برگزار شد.

نسخه چاپی بازدید: 40

برنامه ملاقات با شهروندان شریف به منظور رسیدگی به مسائل و مشکلات آنها در سالن جلسات میرزا حبیب ا... املشی فرمانداری شهرستان املش برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری املش ؛ یونس محمودی فرماندار شهرستان املش در این دیدارها پس از شنیدن صحبت ها و بررسی درخواست ها و مشکلات مردم دستورات لازم را در راستای حل و بررسی آنها صادر کرد .

دولت و ملت همدلی و همزبانی