دوشنبه 25 آذر 1398

دیداره چهره به چهره فرماندار شهرستان املش با مردم شریف این شهرستان به منظور رسیدگی به درخواست ها، مسائل و مطالبات ایشان .

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/10/19 09:57 بازدید: 214

برنامه ملاقات عمومی مردم با یونس محمودی،  نماینده عالی دولت در  شهرستان روز سه شنبه در محل سالن اجتماعات میرزا حبیب ا... املشی فرمانداری این شهرستان برگزار گردید.

در این دیدار محمودی به درخواست های مراجعان که در زمینه های گوناگون مطرح کرده بودند، رسیدگی نمود.
نماینده عالی دولت در شهرستان ضمن بررسی موارد مطرح شده راهکارهایی را ارائه نمود که برخی با تماس مستقیم و بعضی پس از بررسی و کارشناسی جهت رسیدگی و اقدام لازم به مراجع ذیربط ارجاع داده شد.

دولت و ملت همدلی و همزبانی