دوشنبه 3 تیر 1398

بازدید یونس محمودی فرماندار ، حیدری نژاد معاونت و تعدادی چند از مسئولین شهرستانی از روند اجرایی فاز دوم پل موقت کیازنیک و لرداسرای شهرستان املش .

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/10/09 14:07 بازدید: 114

بازدید یونس محمودی فرماندار ، حیدری نژاد معاونت و تعدادی چند از مسئولین شهرستانی از روند اجرایی فاز دوم پل موقت کیازنیک و لرداسرای شهرستان املش .

در حاشیه این دیدار نماینده عالی دولت ضمن تشکر از زحمات دست اندرکاران این پروژه خواستار تسریع در  فاز دوم عملیات اجرایی احداث پل موقت کیازنیک و همچنین آغاز پل موقت لرداسرا شد.

دولت و ملت همدلی و همزبانی