چهارشنبه 29 اسفند 1397
از مناطق خسارت دیده شهرستان املش ( پل کیازنیک و پل لرداسرا)

بازدید میدانی فرماندار املش بهمراه مهندس حدیدیان مدیر کل دفتر فنی ارزیابی خسارت مدیریت بحران کشور

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/08/14 14:15 ویرایش : ‎1397/08/14 14:27 بازدید: 102

یونس محمودی فرماندار شهرستان املش بهمراه مهندس حدیدیان مدیرکل دفتر فنی ارزیابی خسارت مدیریت بحران کشور و هیات همراه از نقاط خسارت دیدهناشی از سیل اخیر شهرستان املش به ویژه پلهای کیازنیک و لردا سرا

پیوست ها
دولت و ملت همدلی و همزبانی