یکشنبه 24 آذر 1398
بازدید فرمانداراملش از مزارع کشاورزی شهرستان جهت تامین آب

گزارش تصویری

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/03/06 12:32 ویرایش : ‎1397/03/06 12:34 بازدید: 318

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری املش،یونس محمودی فرماندار به اتفاق تاوسه بخشدار مرکزی و رئیس اداره جهاد کشاورزی از مزارع کشاورزی شهرستان و همچنین چاه درحال حفر آب کشاورزی روستای شیخ آباد،و راه اندازی چاه روستای کشکلایه بمنظورتامین آب مزارع کشاورزی برنج   بخش مرکزی بازدید و بر روند مدیریت صحیح منابع آب کشاورزی تأکید نمود.

دولت و ملت همدلی و همزبانی