پنجشنبه 23 آبان 1398

معرفی بخشدار مرکزی

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/04/13 11:44 ویرایش : ‎1398/02/05 12:48 بازدید: 2710

  

هاجر بایرامی  با مدرک تحصیلی کارشناسی و 17 سال سابقه خدمت در تاریخ 1397/11/21   بعنوان بخشدار مرکزی شهرستان املش شروع بکار نمود.

شرح سوابق خدمتی:

1-      رییس اداره بهزیستی شهرستان املش

2-      کارشناس اداره بهزیستی شهرستانهای صومعه سرا - فومن - رودسر

دولت و ملت همدلی و همزبانی