پنجشنبه 2 اسفند 1397

معرفی بخشدار مرکزی

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/04/13 11:44 ویرایش : ‎1396/09/05 11:56 بازدید: 2298

  

نصرت تاوسه  با مدرک تحصیلی کارشناسی  بعنوان بخشدار مرکزی شهرستان املش شروع بکار نمود.

شرح سوابق خدمتی:

1-      دهدار چینجان از سال 1370-1374

2- دهدار رضامحله و سرپرست دهداری چینجان از سال 1384-1378

3-دهدار طول لات و شوئیل از سال 1378-1380

 4- مسئول روابط عمومی فرمانداری رودسر از سال 1380-1386

5- مسئول بازرسی و رسیدگی به شکایات فرمانداری رودسر 1386 -1396

 

 

دولت و ملت همدلی و همزبانی