پنجشنبه 23 آبان 1398

درباره بخش مرکزی

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/04/13 11:43 ویرایش : ‎1394/05/16 01:02 بازدید: 1707

بخش مرکزی شهرستان املش دارای دو دهستان با نامهای املش شمالی و املش جنوبی و دارای ۶۱ پارچه آبادی که ۴۸ پارچه از آن دارای شورا و ۳۹ پارچه دارای دهیاری می باشد .

جمعیت بخش مرکزی طبق سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ برابر با 28882 نفر بوده است

   
   
دولت و ملت همدلی و همزبانی