پنجشنبه 2 اسفند 1397

معرفی بخشدار رانکوه

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/05/12 12:18 ویرایش : ‎1394/05/14 13:58 بازدید: 2204

سید مهدی باش بتن با مدرک تحصیلی لیسانس آموزش ابتدایی با 22 سال سابقه خدمت در تاریخ 1392/3/9 بعنوان بخشدار رانکوه شهرستان املش شروع به کار نمود

شرح سوابق خدمتی:

1-    آموزگار و مدیر مدارس آموزش و پرورش شهرستان املش و ناحیه 2 رشت

2-    کارشناس مسئول تشکیلات ،  کارشناس مسئول آموزش و ارتقاء مهارتهای حرفه ای ، متصدی بودجه آمار آموزش و پرورش منطقه 2 رشت

 

دولت و ملت همدلی و همزبانی