پنجشنبه 23 آبان 1398

درباره بخش رانکوه

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/05/14 12:38 ویرایش : ‎1394/05/16 01:01 بازدید: 1876

بخش رانکوه  شهرستان املش  با یک شهر بنام رانکوه  و سه  دهستان با نامهای شبخوسلات و کجید و سمام و ۷۵ پارچه آبادی که ۴۵ پارچه از دارای شورا و ۳۷ پارچه دارای دهیاری  می باشد .

جمعیت بخش رانکوه طبق سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ برابر با 15379 نفر بوده است

دولت و ملت همدلی و همزبانی